دپارتمان تحقیقات بازار

دپارتمان فناوری اطلاعات

دپارتمان مشاوره

خدمت ویژه برای اپلیکیشن ها با استفاده از خدمات ما تعداد نصب اپلیکیشین خود را افزایش دهید.

توضیح بیشتر در مورد خدمات ما

1- ابتدا بر اساس نیاز خود بر روی یکی از دپارتمان ها کلیک کنید.

2- فرم مربوط به آن را تکمیل کرده و ارسال کنید.

3- کارشناسان ما بعد از بررسی فرم جهت هماهنگی های بیشتر و شروع کار با شما تماس خواهند گرفت

1- براساس نیاز خود پرسشنامه ایجاد کنید : وفاداری و تجربه مشتریان و کارکنان،تحقیقات بازار و پژوهش های دانشگاهی

2- تجزیه و تحلیل آمارهای به دست آمده

1- طراحی وب سایت

2- پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

3- پیاده سازی نرم افزار اتوماسیون اداری

4- پیاده سازی نرم افزار مدیریت پروژه

5- پیاده سازی نرم افزار شیرپونت

6 – انجام شبیه سازی با به روزترین نرم افزارهای دنیا

1- مشاوره بازاریابی و تبلیغات

2- تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی و فروش

3- انجام فرآیند فروش و بازاریابی

4- تدوین چارت سازمانی

5- آموزش